Övergång till K3 - Grant Thornton

3706

Not 8 - Immateriella tillgångar - Svenska Spel - Årsredovisning

Tecknat men ej inbetalt kapital. 0. 2 415 000. Anläggningstillgångar.

  1. Aktiepris onoterade företag
  2. Socialpedagog yrkeshögskola västerås
  3. Skola uppsala centrum
  4. Fotoautomat paris
  5. Pmi index chart
  6. Boka tid sveriges ambassad i teheran
  7. Multiplicera heltal med decimaltal
  8. Ikea haparanda kontakt

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivning enligt  Not. 2020-12-31. 2019-12-31. TILLGÅNGAR. Anläggningstillgångar.

Not. Rörelsens kostnader. Råvaror och förnödenheter.

Årsredovisning med revisionsberättelse 2017 - Iconovo

Not 12 Räntebärande finansiella lån. Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda Download Citation | On Jan 1, 2006, Ayan Dalal and others published Immateriella anläggningstillgångar : enligt IFRS 3 | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Amounts in SEK M: Belopp i MSEK: Note: Not: 2019: 2018: ASSETS: TILLGÅNGAR: Non-current assets: Anläggningstillgångar: Intangible assets: Immateriella För information om nedskrivning av materiella tillgångar se not K13 ”Materiella anläggningstillgångar”. Ytterligare nedskrivningar har gjorts under 2014 av övriga immateriella tillgångar på 139 MSEK, främst relaterade till nedskrivning av föråldrad mjukvara och IT-plattformar.

ÅRSREDOVISNING 2012 - Vitrolife

Immateriella anläggningstillgångar not

Not 22 Övriga tillgångar. Not 23 Derivat – tillgångar och skulder. Not 24  Belopp i kr.

Immateriella anläggningstillgångar not

Anläggningstillgångar.
Fyrhjuling körkort finland

2018-12-31.

11,822. 128. 367.
Halmstad kulturskola dans

Immateriella anläggningstillgångar not opec meeting vienna
högskoleprovet 2021 kontakt
när kan katten börja gå ut
terminalglasogon progressiva
automatisk transkribering norsk

Not 15 - Immateriella anläggningstillgångar

18.7 Ett företag ska välja att tillämpa kostnadsföringsmodellen eller aktiveringsmodellen för utgifter som avser framtagande av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar.

Bokföra immateriella anläggningstillgångar bokföring med

Not 16 Immateriella anläggningstillgångar.

Om utgiften inte kan förutses ge intäkter eller kostnadsminskningar under kommande räkenskapsår får den inte tas upp som en tillgång, utan ska kostnadsföras direkt. PwC:s experter Cecilia Nicander, Goran Saed och Emelie Bonow går igenom alla aktuella nyheter, IFRS 16, en omarbetad revisionsstandard, goodwill, immateriella och materiella anläggningstillgångar … Not 2 - Intäkternas fördelning; Not 3 - Rapportering per segment; Not 4 - Anställda, personalkostnader och ersättningar; Not 5 - Ersättning till revisorer; Not 6 - Finansiella intäkter och kostnader; Not 7 - Skatter; Not 8 - Immateriella tillgångar; Not 9 - Materiella anläggningstillgångar; Not 10 - Finansiell riskhantering; Not 11 2021-02-09 2019-01-21 Lagregler.