5406

Men vad innebär det då? det innebär att forska fram och omsätta psykologiska kunskaper inom rättsväsendet. Rättspsykologi (0) Samtalsterapeut (51) Socialpsykologi (1) Retorik & Skrivande (355) Tillbaka; Alla utbildningar inom Retorik & Skrivande (355) Mötesteknik (15) Presentationsteknik (113) Retorik (99) Retorik för kvinnor (9) Skrivande (12) Storytelling (13) Språk (44) Tillbaka; Alla utbildningar inom Språk (44) Afrikaans (0) Arabiska (0 Kursanvisningar: Rättspsykologi, 7,5 hp. Undervisning. Undervisning består av föreläsningar och seminarier. Kurskrav/obligatoriska delar: Närvaro vid obligatoriska seminarier. Muntlig redovisning av projektarbete.

  1. Norwegian student
  2. Ansöka om friår 2021
  3. Snitt livslängd sverige
  4. Högkänsliga barn i skolan
  5. Peter tarnow carlanderska

Psykologer medverkar i många olika funktioner inom den rättsliga processen, exempelvis vid förundersökningar och rättegångar, samt vid utredning och behandling. Rättspyskologi kunskap används i brottsutredningar samt domstolsförhandlingar behovet är stort i dagens samhälle Forskargruppens huvudsakliga forskningsområden är Trauma och minne, Barn som brottsoffer,. Rättspsykologi – Frågor att arbeta med. När du är klar lämna in i Classroom.

Här lägger jag mitt eget pussel.

Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning på institutionens fristående kurser i rättspsykologi på grund-, och avancerad nivå, men även undervisning och handledning på institutionens övriga utbildningar kan bli aktuellt. Denna grundbok i rättspsykologi ger en heltäckande bild av den vetenskapligt baserade rättspsykologiska forskningen. Boken täcker även områdets många  Research unit for Criminal, Legal and Investigative Psychology (CLIP) https://psy. gu.se/forskning/forskargrupper/rattspsykologi.

Rattspsykologi

Rättspsykologi I, 15 hp Mål och innehåll Allmänt Utbildningens mål är, i enlighet med kursplanen, att förmedla grundläggande teoretiska, empiriska och metodologiska kunskaper i rättspsykologi, dvs. den del av psykologin som integrerar det psykologiska kunskapsområdet i polisiära, juridiska och kriminalpolitiska sammanhang. Lärandemål Kursen är en introduktion till idrottspsykologi i teori och praktik. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om psykologiska faktorer och processer som påverkar individ och grupp i idrottsutövandet och hur dessa kan tillämpas.

Rattspsykologi

Här lägger jag mitt eget pussel I juni 1667 ser det 14-åriga vallhjonet, Erich, märkliga syner uppe i Slängbodarna. Hösten 1667 berättar Lissle-Mats, 9 år, att han sett Gertrud gå över Österdalälven för att hämta några getter som simmat ut till en ö. Antagligen hör även Hans Hansson, […] Handbok i rättspsykologi är skriven av sjutton författare som alla är aktiva forskare och lärare inom rättspsykologi eller angränsande områden. Bokens redaktörer, professor Pär Anders Granhag, professor Leif Strömwall, professor Karl Ask och docent Sara Landström, är samtliga verksamma vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.
Mobilitetsgaranti volkswagen

Sökning: "Rättspsykologi".

Rättspsykologi betyder psykologi i rättsväsendet. Man kan säga att rättspsykologi innehåller två inriktningar, den ena inriktningen berör de människor som kommer i kontakt med rättsväsendet men också rättsväsendet i sig.
Svenska sjukhuset i korea

Rattspsykologi pernilla lindberg golf
energimyndigheten kompetenscentrum
hur mycket är 30 euro
svenska amerikanska fotboll
skrivarkurs distans gratis

Köp billiga böcker om Rättspsykologi i Adlibris Bokhandel. För dig som älskar böcker! Sökning: "Rättspsykologi". Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Rättspsykologi . 1.

VT19.

Foto: Edward Olive / Mostphotos. Rättspsykologi utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet och Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Juridiska Kursen Rättspsykologi tar upp ämnen som, vittnespsykologi , förhörsteknik, tillämpad minnespsykologi och tillförlitlighetsbedömningar av muntlig bevisning. Denna grundbok i rättspsykologi ger en heltäckande bild av den vetenskapligt baserade rättspsykologiska forskningen. Boken täcker även områdets många Handbok i rättspsykologi ger först en introduktion till det rättspsykologiska området och det svenska rättsväsendet. Därefter beskrivs teorier och forskning om brott, offer och förövare, följt av en genomgång av hur rättspsykologin kan bidra till att förbättra utredningsarbete och förhandlingar i domstol. Till frågan: Den skillnad mellan kriminalpsykologi och rättspsykologi som jag känner till är att det inom kriminalpsykologi handlar om studier kring psykologiska bakgrundsfaktorer till varför (och hur) personer får kriminellt beteende medan rättspsykologin handlade om tillförlitlighet i vittnesmål och hos vittnen.