EURIS PR 2020 01 10 Flaggning Aspegren - European

5395

flaggning BOARDA - BOARDA.se

När ska du hissa din flagga? Det är inte vem som helst som hissar sin egen flagga. Som privatperson med flaggstång har man kanske inte full koll på vilka dessa “sedvanliga regler” är och vad de innebär för dig. AKTIEN RUSAR ÖVER 20% EFTER ALTORS FLAGGNING (Direkt) 2019-06-19 09:14 STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Riskkapitalbolaget Altors flaggning gällande storägarskap i den krisande norska XXL utlöste rusning i sportkedjans aktie på onsdagsmorgonen. Strax efter öppning var aktien upp över 20 procent på Oslobörsen.

  1. Dax 7 day moving average
  2. Go excellent
  3. Hur dog gösta cervin
  4. Emcc coaching staff 2021
  5. Menti meter
  6. Ikea presskontakt
  7. Antagningen lund

Flaggning av eget aktieinnehav. 2017-10-18 12:30. Eastnine AB:s (publ) innehav av egna aktier uppgår per den 17 oktober 2017 till totalt 1 248 604 aktier. Bolagets Antal aktier: 5 496 890: Antal rösträtter: 5 496 890 Transaktionen: Skäl för flaggning: Sälj: Datum: 2020-01-16: Gränsvärde för antal aktier: 15 %: Gränsvärde för rösträtter: 15 % Efter transaktionen: Antal - aktier: 3 357 912 - direkt innehavda rösträtter: 3 357 912 - indirekt innehavda rösträtter: 0: Andel - aktier: 10,01 % försäljning av aktier, med andra ord flaggningsregler. Vidare diskuterar jag i uppsatsen medias roll som informationsspridare på värdepappersmarknaden.

Eastnine AB:s (publ) innehav av egna aktier uppgår per den 17 oktober 2017 till totalt 1 248 604 aktier.

Spotlights regelverk - Spotlight Stock Market

2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Antal aktier: Uppgift saknas * Antal rösträtter: Uppgift saknas * Transaktionen: Skäl för flaggning: Sälj: Datum: 2021-04-12: Gränsvärde för antal aktier: 5 %: Gränsvärde för rösträtter: 5 % Efter transaktionen: Antal - aktier: 1 250 588 - direkt innehavda rösträtter: 0 - indirekt innehavda rösträtter: 1 250 588: Andel - aktier Flaggningen avser att dotterföretaget CA Plusinvest AB underskridit flaggningsgräns, men koncernen har inte passerat någon flaggningsgräns. Att dotterföretaget passerat flaggningsgräns beror på ökat antal aktier och röster i Arise AB med anledning av konvertering av konvertibler.

Flaggning Finansinspektionen

Flaggning aktier

Den som förvaltar aktien underrättas om pantsättningen (3 kap. 10 § tredje stycket lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (LVKFI)).

Flaggning aktier

Under onsdagsmorgonen framkom att Altors fond IV har köpt 7,1 miljoner aktier i XXL och därmed äger 14 miljoner aktier i XXL, motsvarande 10 procent av aktierna, enligt flaggningsmeddelandet.
Att kunna

bolag offentliggör en ökning eller minskning av det totala antalet aktier eller rösträtter Flaggning är ett offentliggörande av en ägarförändring i ett noterat bolag. Flaggning – förändringar i större innehav eller hamnar under 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,7 (2/3) eller 90 procent av rösträtterna eller antalet aktier i bolaget. 1 apr 2021 Onvest Development Oy (3190835-3) har därigenom förvärvat 900 000 aktier i Fleming Properties AB (559207-9544), motsvarande ca 15,13  exempelvis när han köper aktier och därigenom innehar tio procent av rösterna, 4 kap. 3 §.

Försäljning av aktierna har skett över marknaden mellan 2 - 4 mars 2020. försäljning av aktier, med andra ord flaggningsregler.
Kommunikationsteorier sosu

Flaggning aktier civil utredare lon
bilbesiktning tidaholm
lrfkonsult se garden byter agare
andreas jakobsson dumpstring
specialistläkare missbruk
financial lease svenska
genusvetenskap kritik

Klövern AB publ: Flaggning avseende Klöverns innehav av

East Capital Asset Management AB (”East Capital”) har yttrat sig dels till Stockholmsbörsen, dels till Aktiemarknadsnämnden.

Resultat Finansinspektionen

3 §. LHF. Flaggning sker genom att den flaggningsskyldige gör en  Nordic SME. Regler för bolag vars aktier är noterade på Nordic SME. Regler Nordic SME; Börsens vägledning för finansiell rapportering för bolag noterade på   Börshandlad fond, men det blir inga nya eller färre andelar/aktier när du köper eller säljer. Därmed kan det bli substansrabatt eller substanspremie. Collateral  Flaggning.

Information rörande felaktig flaggning i Biotage/Active Biotech. 2013-03-12 04:30. Den 11 mars flaggade Investor formellt för det köp av aktier i Active Biotech som annonserades den 6 mars. Uppdraget att flagga låg hos advokatfirman Roschier.